Duyệt quy hoạch Phân khu đô thị N6 726 ha với chức năng đô thị hỗn hợp công nghiệp – dân dụng

Theo đồ án được duyệt, có tổng diện tích 726 ha, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 15.000 người và khoảng 10.700 công nhân làm việc. Khu vực có tính chất là đô thị hỗn hợp công nghiệp – dân dụng.

UBND Thành phố vừa duyệt quy hoạch 1/5000 Phân khu đô thị N6 tại các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà, Uy Nỗ, Việt Hùng và thị trấn Đông Anh thuộc huyện Đông Anh.

Duyệt quy hoạch Phân khu đô thị N6 726 ha với chức năng đô thị - công nghiệp

Theo đồ án được duyệt, Phân khu đô thị N6 có tổng diện tích 726 ha, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 15.000 người và khoảng 10.700 công nhân làm việc. Khu vực có tính chất là đô thị hỗn hợp công nghiệp – dân dụng.

Phân khu đô thị N6 được chia thành 3 khu quy hoạch với 10 ô quy hoạch và đường giao thông để kiểm soát phát triển:

Khu A, gồm 5 ô quy hoạch: các ô có kí hiệu A-l, A-2, A-3, A-4, A-5. Trong đó ô A-l và A-5 có chức năng dân dụng; ô A-2, A-3, A-4 có chức năng công nghiệp – cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo. Trong Khu A nhóm công nghiệp có kí hiệu CN1 với các ngành sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí, kho tàng.

Khu B, gồm 3 ô quy hoạch: các ô có kí hiệu B-l, B-2, B-3. Trong đó, ô B-l và B-3 có chức năng dân dụng, ô B-2 có chức năng công nghiệp. Trong Khu B nhóm công nghiệp có kí hiệu CN2 với các ngành công nghiệp điện tử – công nghệ thông tin, thiêt bị quang học, radio-tivi và các thiết bị giao tiếp…

Khu C, gồm 2 ô quy hoạch: các ô có kí hiệu C-l, C-2. Trong đó, ô C-2 có chức năng dân dụng, ô C-l có chức năng công nghiệp. Trong Khu C nhóm công nghiệp có kí hiệu CN3 với các ngành công nghiệp điện tử – công nghệ thông tin, thiết bị quang học, radio-tivi và các thiết bị giao tiếp…

Phân khu đô thị N6 có phía Bắc giáp hành lang xanh sông Cà Lồ, ranh giới quy hoạch Phân khu đô thị GN(C); Phía Đông giáp đường biên khu vực phát triển đô thị và đất canh tác nông nghiệp của huyện Đông Anh; Phía Tây giáp tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội – Thái Nguyên, ranh giới quy hoạch Phân khu đô thị N5; Phía Nam giáp ranh giới quy hoạch Phân khu đô thị N5 và GN(B).

N.Đăng

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>