tủ vi năm 2016 cho tuổi Thìn

Luận đoán sơ lược tử vi vận mệnh trong năm Bính Thân 2016 của người tuổi Thìn

Tử vi 2016 luận rằng người tuổi Thìn khó “nắm chắc” trong năm Bính Thân này, không nên tham lam. Điều đặc biệt cần dừng lại đúng lúc, nếu không rất có thể lâm vào hoàn cảnh tài chính tồi tệ. Đây là phần luận đoán sơ lược tử vi 2016 cho người tuổi Thìn. more »